Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op: 03-06-2022

Securetech (onderdeel van Doorcom B.V.), gevestigd op de Hamsterkoog 3a te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hoe verwerken wij uw gegevens?

Securetech hecht veel waarde aan uw privacy. Wij verwerken daarom alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Uw gegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop aangeboden dienstverlening van Securetech. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 11/09/2019. Bij het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

In dit privacybeleid beschrijven wij welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt, en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen, en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy-zaken. De contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Securetech.nl

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. 

WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting

Cloudways

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Cloudways. Cloudways verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

Cloudways heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.

Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internet-technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. 

Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Google Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Tag Manager om tags op onze website te beheren en te implementeren. Google Tag Manager verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie. Het kan echter wel gegevens verzamelen, zoals uw IP-adres en informatie over uw interacties met onze website.

De gegevens die door Google Tag Manager worden verzameld, worden gebruikt om onze website te optimaliseren en te verbeteren. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve zoals vereist door de wet. Door onze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van Google Tag Manager zoals beschreven in dit privacybeleid. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onze contact pagina.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om websiteverkeer bij te houden en rapporten te maken over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google Analytics verzamelt anonieme gegevens, waaronder uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem en de pagina’s die u bezoekt op onze website. Deze gegevens worden gebruikt om het verkeer op onze website te analyseren en om statistieken over de websiteactiviteit samen te stellen.

Wij delen deze gegevens niet met anderen, behalve zoals vereist door de wet. U kunt zich afmelden voor het gebruik van Google Analytics-cookies door de instructies te volgen die worden verstrekt in ons cookiebeleid.

Door onze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven in dit privacybeleid. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onze contact pagina.

Google Ads

Dit privacybeleid beschrijft hoe Google Ads persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en deelt van gebruikers die advertenties bekijken of klikken op advertenties die worden weergegeven door Google Ads. 

Verzamelde gegevens 

Google Ads verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers zoals hun IP-adres, cookie-ID, apparaat-ID, browserinformatie, geolocatiegegevens en informatie over de advertenties die worden bekeken of waarop wordt geklikt. Deze gegevens worden gebruikt om relevante advertenties aan gebruikers te tonen en de prestaties van advertenties te meten. 

Gebruik van gegevens 

Google Ads gebruikt de verzamelde gegevens om advertenties te tonen aan gebruikers op basis van hun interesses en eerdere zoekopdrachten. Deze gegevens worden ook gebruikt om de prestaties van advertenties te meten en te analyseren, zodat adverteerders hun advertenties kunnen verbeteren en hun doelgroep beter kunnen begrijpen. 

Delen van gegevens 

Google Ads deelt persoonlijke gegevens met derden zoals adverteerders en partners, maar alleen nadat de gegevens zijn geanonimiseerd. Dit betekent dat de gegevens niet langer kunnen worden gekoppeld aan een specifieke gebruiker. Google Ads deelt ook gegevens met andere Google-producten en -services, zoals Google Analytics, om de prestaties van advertenties te meten en te analyseren. 

Cookies 

Google Ads gebruikt cookies om de voorkeuren van gebruikers op te slaan en hen advertenties te tonen op basis van hun eerdere activiteiten op internet. Gebruikers kunnen hun browserinstellingen aanpassen om cookies te blokkeren of te verwijderen, maar dit kan de werking van Google Ads beïnvloeden. Beveiliging Google Ads neemt de privacy van gebruikers serieus en heeft beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonlijke gegevens van gebruikers te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of vernietiging. Contact Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de manier waarop Google Ads uw persoonlijke gegevens gebruikt, kunt u contact met ons opnemen via het helpcentrum van Google Ads. 

Beoordelingen

Feedback Company

Wij verzamelen reviews via het platform van Feedback Company. Als u een review achterlaat via Feedback Company dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Feedback Company deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. 

Feedback Company publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Feedback Company contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres en informatie met betrekking tot uw order met Feedback Company. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Feedback Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Feedback Company behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Feedback Company derden inschakelt.

Verzenden- en logistiek

DHL & PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL & PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL & PostNL delen. 

DHL & PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL & PostNL onderaannemers inschakelt, stelt DHL & PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. 

Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Securetech op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Doorcom B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Securetech
Hamsterkoog 3a 1822CD Alkmaar
Nederland
088-411 45 00
[email protected]

Gratis offerte op maat

U heeft meer dan 8 camera’s geselecteerd, ons systeem kan slechts een automatische indicatieve berekening maken tot 8 camera’s. Gelieve uw gegevens achter te laten zodat wij samen met u een offerte op maat kunnen maken.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het beoogde contact. Lees onze privacy policy voor meer informatie.